Syndicate Bank
banner
 

ಆಧಾರ್

 
 

ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

 

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

 

ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆ / ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

 

ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ / ನವೀಕರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಖೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಗ್ರಾಹಕ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ – ಹೊಸದು

longbannerpriviledge

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಜಾಲತಾಣದ ವಿಷಯ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲ.

2015 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ . ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ     1280 x 800 ರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು