Syndicate Bank
compliance
 

ಮೀಸಲಾತಿ ಸರದಿಯ ಪಟ್ಟಿ

 
 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ (ಭಾರತದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ)

 
 

ಗುಮಾಸ್ತ / ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ / (ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) / ಅರೆಕಾಲಿಕ ಜಾಡಮಾಲಿ (ರಾಜ್ಯ ವಾರು)

 
 
 
 
longbanner

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಜಾಲತಾಣದ ವಿಷಯ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲ.

2015 ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ . ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ     1280 x 800 ರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು